SYSTEM FÖR ÖVERVAKNING MED IP-KAMEROR.

Samtliga bilder, skickas via nätet till en lösenordsskyddad mapp på en server.
Dom i servern lagrade bilderna kan sedan visas i CAMWEB-systemet.
Systemet fungerar med eller utan ansluten dator.
Samtliga systemsidor har behörighetskontroll.
Bilderna kan väljas att skickas med valbara tidsintervall,
eller med start via rörelsedetektor.
Samtliga kameror kan övervakas "live" med dator eller mobiltelefon.